wave shape
Afbeelding: shade

Competenties

  • Overwicht (straalt als persoonlijkheid gezag uit zonder een hiërarchische relatie)
  • Besluitvaardig (kan efficiënt omgaan met probleemsituaties)
  • Creëert samenwerkingssituaties (laat mensen bijdragen aan een gezamenlijk resultaat)
  • Omgevingsbewust (is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief)
  • Oordeelsvorming (weet de juiste gegevens boven tafel te krijgen, weegt deze tegen elkaar af en brengt ze terug tot realistische beoordelingen, zowel op strategisch- en tactisch- als op operationeel niveau)