wave shape
Afbeelding: shade

Ervaring

(Programma-) Management ervaring

 • Ruim 20 jaar integraal management op uiteenlopende vakgebieden zowel bij de
  overheid als in het bedrijfsleven, van kleine teams tot > 100 fte’s
 • Bekend met het aansturen van multidisciplinaire projecten en programma’s op uiteenlopende gebieden (ICT, samenwerking, dienstverlening, jeugdhulpverlening
  et cetera).

Beleidsontwikkeling en -uitvoering

 • Formulering en implementatie van beleid op uiteenlopende terreinen. Van dienstverlening en ICT tot de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, en van dak- en thuislozenzorg tot veiligheidsbeleid (met bijdragen aan de adviezen van de commissie Oosting na de vuurwerkramp van Enschede)
 • Ervaring met grote bouwkundige trajecten (ontwikkeling binnenstad, recreatieboulevard, bedrijvencentra)

Advisering

 • Senior strategisch/tactisch beleidsadviseur van burgemeesters en colleges
 • Concernadviseur op het gebied van informatiemanagement en ICT, WMO, vergunningverlening en handhaving, jeugdhulpverlening, sociale vernieuwing/stadsvernieuwing, stedelijk knooppuntenbeleid, grote stedenbeleid, ontwikkeling regionale luchthavens

Overige

 • Oprichter van en bijdragen geleverd aan diverse samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de ‘gemeente wereld’. (Stedelijke knooppunten, Maatschappelijke Opvang, Centrum Management, regionale inkoop WVG vervoer, Dimpact, Jeugdhulpverlening en recent, ‘de Topkring’)

 

Voor een uitgebreide toelichting zie mijn C.V. (PDF)