wave shape
Afbeelding: shade

Overheidsadvies & Interim Management

Christiaan Elferink startte zijn ambtelijke carrière bij een gemeente in het sociaal domein.
Hij heeft vanuit de praktijk ruime ervaring met alle decentralisatieonderwerpen. Als uitvoerend medewerker, als manager en als bestuursadviseur. Daarnaast is hij gespecialiseerd in samenwerking en dienstverlening bij de overheid, inclusief automatisering en informatisering.
Hij heeft ervaring met het inrichten van Klant Contact Centra en Shared Service Centra (KCC, SSC). Als strategisch adviseur, programmamanager en als projectleider.

Hij is een breed inzetbare interim manager voor de overheid en daaraan gelieerde organisaties. Met jarenlange ervaring in management en advies op nagenoeg alle beleids-terreinen (SoZaWe, WMO, Milieu, Jeugdhulpverlening, Zorg, Welzijn, projectontwikkeling, bestuursondersteuning).

Christiaans werkwijze is te omschrijven als ‘hands on’, gestructureerd, relatiegericht en communicatief. Het kunnen brengen van rust én voortgang in turbulente omgevingen zijn daarbij kernkwaliteiten. Evenals scherp blijven op inhoud en proces.

Hij werkt bij voorkeur aan complexe opdrachten in organisaties ‘waar wat aan de hand is’.
Daar komt zijn vermogen tot samenwerken, het coachen in het werk, en zijn resultaatgerichte instelling het best tot zijn recht.

Voor de nodige reflectie en verdergaande professionalisering is hij bij verschillende landelijke organisaties actief betrokken. Hij is gecertificeerd e-adviseur bij het Kwaliteits Instituut voor Nederlandse Gemeenten (KING) en als secretaris verbonden aan de Topkring; een samenwerkingsverband van ca. 15 gemeenten in de voorhoede van de dienstverlening.

Hij werkt samen met en in opdracht van grotere partijen als WagenaarHoes en KplusV.

Afbeelding/button: Bekijk CV Afbeelding/button: Uw vraag e-mailen Afbeelding/button: Linkedin