wave shape
Afbeelding: shade

Recente opdrachten

Recent heeft hij, in opdracht van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING),
als kwartiermaker/programmanager decentralisaties bijgedragen aan de inrichting van het ondersteuningsprogramma dat KING voor gemeenten inricht. In het verlengde daarvan participeerde hij als secretaris (in opdracht van de VNG) in interdepartementale overleg over de decentralisaties.

Momenteel voert hij voor een gemeente opdrachten uit op het gebied van samenwerking,
Het Nieuwe Werken en de verbetering van dienstverlening zowel organisatie intern als extern. De kennis, aard en achtergrond van Christiaan stellen hem in staat intermediaire rollen te vervullen tussen bestuur en ambtelijke organisaties en tussen organisaties en ‘de markt’,
op alle hiërarchische niveaus.

Tot de opdrachtgevers behoren 100.000 plus gemeenten, maar ook kleinere gemeenten en samenwerkingsverbanden. De opdrachten liggen op het terrein van programma-, project- en interim-management, op plaatsen waar ‘het beweegt’. Daarnaast worden veelvuldig kortlopende advies- en projectopdrachten uitgevoerd.

 

Een omschrijving van enkele opdrachten vindt u hier (PDF)