wave shape
Afbeelding: shade

Visie

De sleutel voor organisatieontwikkeling en samenwerking, of dat nu bij gemeenten andere publieke organisaties of in het bedrijfsleven is, ligt in het optimaal benutten van de kennis en competenties van mensen. Synergie ontstaat wanneer mensen vanuit hun eigen kracht een bijdrage gaan leveren aan het geheel.

Het is een uitdaging om, bij management en medewerkers, de gezamenlijke kwaliteiten naar boven te halen en te verbinden. Dat leidt tot plezier in het werk en tot betere prestaties.

Management, of dat nu project-, programma- of lijnmanagement betreft vraagt om scherp analyseren, heldere doelen stellen, eerlijk communiceren en oog hebben voor verhoudingen en je medemens. In de praktijk blijkt de verbinding tussen deze aspecten, vooral in complexe omgevingen en samenwerkingssituaties, aanstekelijk te werken.

Een opdracht is pas echt succesvol afgerond als er consensus is over het vervolg, als de samenwerking is verbeterd en als het enthousiasme voor het werk is toegenomen.