wave shape
Afbeelding: shade

Kwartiermaker Stadswinkel gemeente Culemborg

Omschrijving

In de gemeente (ca. 25.000 inwoners) wordt al geruime tijd gewerkt aan een forse reorganisatie. Uiteindelijk kiest men voor een inrichting aansluitend bij de burgerrollen in de samenleving. Besloten is de reorganisatie nu in relatief korte tijd (1 jaar) door te voeren. Met betrekking tot de rol ‘klant’ heeft men er voor gekozen ‘Antwoord©’ als integraal dienstverleningsconcept door te voeren. Dat betekent ontwikkelen richting Klant Contact Centrum en ter ondersteuning daarvan het opwaarderen van de digitale dienstverlening. Het concept is nog niet overal geland in de organisatie.

Opdracht

  • Zorg voor kennis en draagvlak bij de uitvoeringsorganisatie (Bouwen en Wonen, Sociale Zaken, Burgerzaken) met betrekking tot het Antwoord© concept
  • Geef de richting aan voor de verdere doorvoering daarvan in de organisatie

Resultaat

Met de hoofden van de verschillende afdelingen zijn de consequenties van het dienstverleningsconcept verkend. Aanvullend op de gemeentelijke missie is gezamenlijk de dienstverleningsmissie vastgesteld. De effecten daarvan zijn doordacht en uitgewerkt in een plan van aanpak, dat aansluit bij de gehele gemeentelijke reorganisatie (personeel, organisatie, financiën, inrichting, etc.). Als ‘bijproduct’ is het personeelsplan opgeleverd met daarin de functieprofielen.

De eerste stappen ‘van was naar wordt’ zijn gezet. 8 maanden na het verstrekken van de opdracht is ‘de Stadswinkel’ geopend.